Contact Us

Address

J.P. Road, Thamel, Kathmandu, Nepal

Phone

+977 1 4265845 , 4265717 , 4263026

Email

tashikailash@gmail.com